Tác giả: admin

POSTS BY : admin
Lợi ích khi sở hữu thị thực L1?
Thời gian thị thực dài hạn, tối đa 7 năm. Nếu đương đơn nộp đơn thành công thì Vợ/chồng, con cái (dưới 21 tuổi và đang độc thân) có thể [...]
Xem thêm
Tìm hiểu về visa L1?
L1 là gì? Là một loại visa không định cư (Non-Immigrant Visa) Người được cấp visa này được quyền cư trú và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ mà [...]
Xem thêm
Quy Định Mới Của Sở Di Trú Mỹ Về Hướng Dẫn Xét Duyệt Hồ Sơ…
Theo chính sách cũ được ban hành vào ngày 03 tháng 06 năm 2013 “Yêu cầu chứng cứ và thông báo về mục đích từ chối”, Sở Di Trú Mỹ [...]
Xem thêm