Chúng tôi là ai?

MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ UY TÍN NHẤT TẠI VIỆT NAM

Legal House gồm những chuyên gia hàng đầu về Tư vấn đầu tư và Phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách giúp họ giải quyết những rào cản, thách thức và những vấn đề trong pháp lý.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Chúng tôi mong muốn trở thành Top những địa chỉ uy tín về Tư vấn Đầu tư, Doanh nghiệp và Thương mại do các nhà Đầu tư trong và ngoài nước đánh giá và lựa chọn.

Sứ mệnh: Legal House chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp, tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam thu hút các Doanh nghiệp nước ngoài.

Giá trị cốt lõi

Đặt lợi ích của Khách hàng làm mục tiêu
Đào tạo, phát triển đội ngũ. Coi con người là trọng tâm
Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ
Trung thực, Chính trực, Công bằng
Tư duy logic, sáng tạo, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng
Chia sẻ trách nhiệm cộng đồng