Đầu tư định cư Mỹ

Mỹ là cường quốc sở hữu nền kinh tế có sức ảnh hưởng toàn cầu, hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao. Trong nhiều thập kỷ đất nước này tiên phong trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây cũng là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người hàng đầu thế giới. Mỹ thực sự là quốc gia đi đầu về nhân quyền, mọi công dân trong và ngoài nước đều được chính phủ bảo vệ tối đa.

Các loại hình Visa định cư tại Mỹ theo diện đầu tư:

Visa EB1:

EB-1A:Người có năng lực nổi trội(Extraordinary Ability)

EB-1B:Nhà nghiên cứu/giáo sư xuất sắc(Outstanding professors
and researchers)

EB-1C:Quản lý/nhân viên cấp cao của công ty đa quốc gia(Multinational manager
or executive)

Visa EB5:

Tự đầu tư (đầu tư trực tiếp): thành lập công ty mới, mua lại cơ sở kinh doanh, mở thêm chi nhánh kinh doanh.

Đầu tư uỷ thác (đầu tư gián tiếp): đầu tư vào một dự án hoặc công ty được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ

Visa L1:

Visa L-1A: Cá nhân làm Chủ Doanh Nghiệp, Quản lý/Trưởng phòng cấp cao… tối thiểu 1 năm tại trụ sở chính.

Visa L-1B: Cá nhân làm Chuyên viên tối thiểu 1 năm tại trụ sở chính.