DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NHÃN HIỆU:

Tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu;
Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho các dấu hiệu: chữ, hình, dấu hiệu kết hợp chữ và hình, logo, biểu tượng, các dấu hiệu không thông thường,
Đăng ký nhãn hiệu ở các nước trên thế giới bằng hình thức nộp trực tiếp vào từng quốc gia hoặc nộp đơn đăng ký quốc tế thông qua Nghị định thư Madrid hoặc Thỏa ước Madrid

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
Quản lý hồ sơ nhãn hiệu cho doanh nghiệp;

Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP:

Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam cho các đối tượng 2 chiều (2D), 3 chiều (3D) như báo gói, hộp đựng sản phẩm, nhãn sản phẩm, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ,…

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các nước bằng hình thức nộp trực tiếp vào từng quốc gia hoặc nộp đơn đăng ký thông qua Thỏa ước Lahay (Việt Nam mới tham gia)

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;