SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Môi trường kinh doanh hiện nay mang tính cạnh tranh cao, một sản phẩm đưa ra thị trường có khả năng bị đối thủ cạnh tranh sao chép, tạo ra một sản phẩm giống nhau hoặc tương tư là rất lớn. Điều này sẽ gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp, vì vậy vấn đề về sở hữu trí tuệ đặt ra để đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ hạn chế khả năng sao chép của đối thủ cạnh tranh. Legal House cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy về lĩnh vực sở hữu trí tuệ với đội ngũ Luật sư giỏi cùng các chuyên gia Luật  nước ngoài.

Chúng tôi cung cấp cho bạn những quy định pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trong nước và nước ngoài. Những Luật sư, chuyên viên của chúng tôi sẽ theo dõi sát quá trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Với mạng lưới đối tác rộng khắp, Legal House tiếp nhận xử lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Đồng thời, với đội ngũ Luật sư tranh tụng chuyên nghiệp, Legal house sẽ tham gia tranh tụng với tư cách đại diện ủy quyền của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, phòng tránh những rủi ro pháp lý về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp.