Giải quyết tranh chấp

Legal House đại diện cho khách hàng trước tòa án, cơ quan trọng tài tại Việt Nam và quốc tế trong các tranh chấp về thương mại, doanh nghiệp, xây dựng, sở hữu trí tuệ, bảo hiểm và bồi thường thiệt hại/ tai nạn,… Đội ngũ các luật sư của chúng tôi bao gồm cả luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng đều có bề dày kinh nghiệm về trình tự, thủ tục tố tụng tại trung tâm trọng tài cũng như tại tòa án các cấp ở các tỉnh, thành trên cả nước. Các loại hình dịch vụ:

  • Đại diện cho khách hàng trong các hoạt động tiền tố tụng;
  • Thực hiện các thủ tục tố tụng trọng tài;
  • Tư vấn về nội dung và trình tự, thủ tục tiến hành việc khởi kiện để yêu cầu cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp;
  • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án.