THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP – DUE DILIGENCE

    
Doanh nghiệp của bạn muốn đầu tư, mụa bán sáp nhập doanh nghiệp nhưng vẫn còn băn khoăn về rủi ro và lợi nhuận? 

Dịch vụ Thẩm đinh doanh nghiệp – Due Diligence  Legal House cung cấp sẽ là giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Thẩm định Doanh nghiệp  (Due Diligence – DD), là quá trình nghiên cứu, xem xét toàn bộ hoạt động và nội tình của doanh nghiệp mục tiêu, đưa ra một bức tranh đầy đủ nhất, chi tiết nhất về doanh nghiệp đó. Quá trình DD được thực hiện bởi các chuyên gia với những kinh nghiệm chuyên sâu trong từng lĩnh vực.  Quá trình này sẽ cung cấp những số liệu chính xác nhất về hoạt động, hiệu quả của doanh nghiệp, để bên mua xác định giá trị của doanh nghiệp, nhận diện những rủi ro hiển hiện hoặc tiềm ẩn.

Due Diligence bao gồm các khía cạnh sau:

 • Thẩm định về Hoạt động ( Operations Due Diligence – ODD):
  Khảo sát thị trường, vị thế cạnh tranh và triển vọng của doanh nghiệp trên thị trường. ODD cũng chỉ ra những tác động ngoại vi đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thẩm định về Tài chính (Finance Due Diligence – FDD):
  Thẩm định chi tiết về tài chính (Financial Due Diligence – FDD), quan tâm đến tài chính nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu, như vốn chủ sở hữu, vốn  vay, nợ phải thu, nợ phải trả, các dòng tiền…
 • Thẩm định về pháp lý (Legal Due Diligence – LDD):
  Thẩm định chi tiết về pháp lý (Legal Due Diligence – LDD) xem xét các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp mục tiêu để phát hiện những rủi ro hiện tại hoặc tiềm ẩn và cung cấp cho bên mua những hiểu biết quan trọng về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp. Nó chỉ ra cho người mua biết doanh nghiệp mà họ quan tâm có tuân thủ đầy đủ pháp luật hay không và đưa ra những cảnh báo cần thiết về pháp lý để các bên cân nhắc trong giao dịch M&A.
 • Thẩm định về thương mại (Commercial Due Diligence – CDD):
  Thẩm định chi tiết về thương mại (Commercial Due Diligence – CDD). CDD khảo sát thị trường, vị thế cạnh tranh và triển vọng của doanh nghiệp trên thị trường. CDD cũng chỉ ra những tác động ngoại vi đến hoạt động của doanh nghiệp. Khi tiến hành CDD, các chuyên gia sẽ xem xét các hợp đồng đã ký, gặp gỡ các nhà cung cấp, tiếp xúc với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, thậm chí là cả đối thủ cạnh tranh – người nắm giữ những thông tin quan trọng về doanh nghiệp.
  Legal House cung cấp cho Doanh nghiệp những ý kiến thẩm định từ những chuyên gia, cố vấn cao cấp, những đối tác có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và bằng cấp về lĩnh vực pháp lý (luật sư, luật gia), tài chính (kiểm toán viên công chứng, đại lý thuế, thẩm định viên về giá) và lĩnh vực quản trị kinh doanh (MBA). Legal House cung cấp đầy đủ tất cả thẩm định Doanh nghiệp cần, tham vấn cho Doanh nghiệp những ưu điểm, hạn chế và rủi ro có thể xảy ra trong các giao dịch, từ đó giúp Doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích trong mỗi giao dịch.
  Mọi chi tiết thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline: 0918 10 30 30/ 0917 28 48 58 hoặc email: info@legalhouse.vn để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị một cách tốt nhất!