Visa Úc diện doanh nhân 132A

Visa 132A là gì?

Là visa đầu tư định cư Úc thường trú (PR visa) đặc biệt dành cho các doanh nhân tài năng là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh, đầu tư thực sự tại Úc, được bảo lãnh/tiến cử bởi chính quyền tiểu bang.

Quyền lợi khi sở hữu Visa 132A?

  • Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi được cấp thường trú nhân Úc
  • Được hưởng đầy đủ quyền lợi y tế, giáo dục, an sinh xã hội…
  • Được đăng ký hệ thống chăm sóc sức khỏe Medicare của Chính phủ Úc. 
  • Các mức ưu đãi về học phí cho con em đương đơn như người bản xứ.
  • Có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc khi đủ điều kiện.

Điều kiện để nộp VISA 132A

Đương đơn dưới 55 tuổi
Có quá trình đầu tư, kinh doanh rất thành công.
Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu cao (ít nhất 2 trong 4 năm trước ngày nộp đơn, doanh thu của 1 hoặc 2 công ty cộng lại đạt tối thiểu 47,6 tỷ đồng (3 triệu AUD)
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu 23,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD).

Quy trình đăng ký: