Ken Dương
Senior Partner
Học vấn
  • Tiến sĩ Luật học (JD) - Trường Luật và Đại học Kinh doanh Golden Gate Unversity tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.
  • Cử nhân Nghệ thuật về Kinh tế / Nghiên cứu Khu vực Quốc tế, chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và chuyên ngành điện toán từ Đại học California, Los Angeles (UCLA)
  • Thạc sĩ Kinh doanh Quản trị (MBA)
Kinh nghiệm
  • Thành viên sáng lập Duong Global và TDL International Law firm.
  • Có kinh nghiệm và thế mạnh ở các lĩnh vực về thương mại quốc tê, bất động sản. thuế và di trú
  • Tổ chức và lãnh đạo hơn 40 nhiệm vụ thương mại kinh doanh để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và quan hệ.
  • Từng là ban giám đốc và các vị trí chủ tịch trong các phòng thương mại, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, các tổ chức giáo dục, hiệp hội thương mại, các nhóm tập trung của chính phủ và các tổ chức xây dựng cộng đồng khác.
Lĩnh vực chuyên môn
  • Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài;
  • Thương mại Quốc tế;
  • Tư vấn di trú và định cư, visa Mỹ.