Luật sư Kim Thư
Luật Sư Điều Hành
Học vấn
  • Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư, các chứng chỉ về Sở hữu trí tuệ,..
Kinh nghiệm:
  • Có hơn 10 năm kinh nghiệm về tư vấn và giải quyết tranh chấp các vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính, thương mại,.. ;
  • Chuyên gia tư vấn, ký kết