Lưu Ngọc Nam
Luật sư Tranh tụng
Học vấn:
  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ Hành nghề Luật sư, Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
  • Có 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng;
  • Là luật sư tranh tụng có nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc liên quan đến Tranh chấp Đất đai, Hợp đồng, Hôn nhân và gia đình, Thừa kế,...
Lĩnh vực chuyên môn:
  • Dân sự, Hợp đồng, Lao động;
  • Luật sư tranh tụng