Phan Thị Hoa
Trợ lý Luật sư

Học vấn:

Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

  • Hoa là sinh viên vừa tốt nghiệp Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang phụ trách mảng Marketing và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp.
  • Hoa rất đam mê tìm hiểu về các vấn đề pháp luật và giải quyết chúng với kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình.