Tín Thành Nguyễn
Partner - Chiến lược gia luật nhập cư
Học vấn:
  • Tốt nghiệp Magna Cum Laude từ Đại học Bắc Carolina;
  • Tiến sĩ Juris, Trường Luật Đại học Trung tâm Bắc Carolina;
Kinh nghiệm:
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú;
  • Thành viên hội đồng sáng lập, Luật sư hàng đầu của Liên minh Đông Nam Á (SEAC);
  • Thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ (AILA).
Lĩnh vực chuyên môn:
  • Di trú, nhập cư Hoa Kỳ
  • Kết hôn với người nước ngoài;
  • Bảo lãnh người thân, bảo lãnh theo diện kết hôn
  • Hợp pháp hóa lãnh sự