Trần Hoàng Hiếu Thảo
Luật sư Tập sự
Học vấn:
  • Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Hoàn thành Khóa học Luật sư của Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp, Đầu tư;
  • Phụ trách thực hiện các mảng công việc liên quan đến M&A, Đầu tư, Doanh nghiệp.