Tìm hiểu về visa L1?

L1 là gì?

 • Là một loại visa không định cư (Non-Immigrant Visa)
 • Người được cấp visa này được quyền cư trú và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không cần phải có thêm bất kỳ loại giấy phép lao động nào
 • Thời hạn tối đa của Visa L1 là 07 năm
 • Người được cấp visa L1 được quyền mua nhà cửa, sở hữu tài sản, được cấp số an sinh xã hội, được cấp các loại ID, đăng ký bằng lái xe và một số các tiện ích khác dành cho riêng cá nhân của người được cấp visa khi sinh sống, làm việc, học tập hoặc đầu tư định cư Mỹ.
 • Sau thời gian tối thiểu là 01 năm cùng với việc thỏa mãn một số các điều kiện cụ thể, người được cấp visa L1 có thể nộp hồ sơ xin định cư chính thức cho cả gia đình theo diện thẻ xanh/green card vĩnh viễn (10 năm) mà không cần phải qua thẻ xanh có điều kiện (2 năm)

Đối tượng:

 •   Doanh nhân, nhà quản lý ở Việt Nam sang Mỹ điều hành công ty / chi nhánh ở Mỹ
 • Visa được cấp cho nhà quản lý và các thành viên trong gia đình (con dưới 21 tuổi)

Điều kiện dành cho công ty:

 • Doanh nghiệp ở VN hoạt động tối thiểu 1 năm
 • Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã hoạt động
 • Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác
 • Doanh nghiệp ở VN phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp ở Mỹ
 • Phải có trụ sở hoạt động
 • Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ
 • Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau
 • Công ty ở Mỹ phải là:
  + Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
  + Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
  + Chi nhánh (Branch)

Điều kiện đối với nhà quản lý được chuyển sang Mỹ:

 • Đã làm việc cho công ty ở VN tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất
 • Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý/nhà điều hành doanh nghiệp
 • Lương được công ty ở VN hoặc công ty ở Mỹ chi trả

Bình luận

Please enter your name.
Please enter comment.