Tuyển dụng

Full Time
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ
  • 1 December, 2019
  • Tp. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Full Time
Associate
  • 2 October, 2019
  • Thỏa thuận
  • Thành phố Hồ Chí Minh
 Số lượng :01-02  Mô tả công việc: Thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu pháp lý của họ; Cung cấp và thực hiện các giải pháp pháp lý liên quan đến tài chính; Chuẩn bị và cung cấp các tư vấn pháp lý đối với yêu cầu […]
Xem thêm