Thừa kế, hôn nhân gia đình

Những tình huống liên quan đến hôn nhân và gia đình có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất và các luật sư chuyên về pháp luật gia đình ở Legal House luôn có đủ kinh nghiệm và sự cảm thông cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình, bao gồm:

  • Thực hiện các thủ tục về đăng ký kết hôn, xác định tài sản chung và riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, xác định cha mẹ cho con trong và ngoài nước;
  • Hỗ trợ và tư vấn thủ tục ly hôn, cấp dưỡng, xác định tài sản sau hôn nhân;
  • Hỗ trợ và tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi;
  • Lập, lưu giữ và công bố di chúc; quản lý và phân chia di sản thừa kế.