Visa Úc diện doanh nhân 188A

Visa định cư Úc 188A là gì?

  • Là visa định cư có điều kiện diện Doanh nhân đổi mới (Business Innovation Stream) dành cho những Nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh. Mục đích sang Úc để đầu tư và vận hành doanh nghiệp.
  •  Là visa định cư tạm trú 4 năm có điều kiện lên thường trú nhân.

    Nhà đầu tư sẽ được cấp Visa định cư Úc vĩnh viễn 88A khi đạt yêu cầu theo quy định.

  • Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

Quyền lợi khi sở hữu Visa 188A:

Đương đơn cùng Vợ/ chồng và con cái dưới 23 tuổi cùng chung sống, học tập và làm việc tại Úc

Phát triển kinh doanh tại Úc

Tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc

Cơ hội trở thành Thường trú nhân Úc khi đủ yêu cầu đạt Visa định cư 888

Điều kiện để sở hữu Visa 188A:

Đương đơn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Điều kiện về tuổi: Dưới 55 tuổi;

Điều kiện về Doanh nghiệp:

  • Là chủ của Doanh nghiệp đã vận hành ít nhất được 03 năm;
  • Doanh thu của 02 trong 04 năm gần nhất đạt tối thiểu 500.000 AUD

Điều kiện về Tài sản: Tổng tài sản tối thiểu là 800.000 AUD

Về an ninh và sức khỏe: đủ các điều kiện theo yêu cầu