Bất động sản và Xây dựng

Bất động sản và xây dựng đang là những thị trường quan trọng đối với nền kinh tế và có nhiều ảnh hưởng đến các vấn đề kinh tế xã hội khác. Hệ thống pháp luật về bất động sản và xây dựng  rất phức tạp và luôn điều chỉnh, thay thế, cập nhật khiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp hay cá nhân khó nắm bắt. Tại Legal House, chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những thông tin tư vấn cập nhật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư bất động sản và xây dựng với đội ngũ Luật sư, cố vấn Luật dày dặn kinh nghiệm.

Legal House với các chuyên gia Luật đầu tư trong nước và quốc tế, vì vậy dịch vụ bất động sản và xây dựng của chúng tôi hướng tới không chỉ các dự án bất động sản trong nước mà còn ở nước ngoài, phục vụ đa dạng đối tương khách hàng có nhu cầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện, từ khâu tư vấn đến hoàn hiện hồ sơ và các vấn đề phát sinh sau đó.